Doświadczenie i Praktyka


1981 .............. Dyplom lekarza Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
1985 .............. I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa
1988 .............. Praca i pobyt w Niemczech
1994 .............. Izba Lekarska Dolnej Saksonii: Przyznanie tytułu Ginekolog i Specjalista Chorób
                        Kobiecych i Położnictwa
1995 .............. Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii.
1989 - 1990 ... Praca w Klinice Ginekologiczno-Położniczej w Peine (BRD) pod kierunkiem
                        prof. Neeba.
1990 - 1996 ... Praca w Akademickim Szpitalu szkoleniowym Uniwersytetu Hannover
                        w Helmstedt /BRD/.
1996 - 1998 ... Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Worgl (Tyrol-Austria).
                        Organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie Pelviskopii Ginekologicznej.
Od 1998 r. ...... Centrum Medyczne Damiana w Warszawie: Specjalista Ginekolog Położnik
                  w Przychodni, na Oddziale Położniczym i Bloku Operacyjnym (z pełnym zakresem
                  nowoczesnych technik operacyjnych)
                  Prywatna Praktyka Lekarska Warszawa ul. Nauczycielska 12Referencje i Certyfikaty


√   Przyznanie tytułu Specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii przez
     Izbę Lekarską Dolnej Saksoniii
√   Szkolenie Senologiczne w Klinice i Poliklinice chirurgicznej UT w Monachium
√   Certyfikat Medycyny Przedporodowej i Położniczej w Berlinie
√   Certyfikat Giesseńskiego Dokształcania Ginekologicznego, Histeroskopii diagnostycznej
     i operacyjnej w Duesseldorfie,
√   Certyfikat Endokrynologii w Giesen,
√   Certyfikat Diagnostyki Przedporodowej i Endokrynologii w Northeim
√   Dyplom Niemieckiego Towarzystwa Akupunktury w Duesseldorfie z zakresu akupunktury
     w ginekologii i położnictwie.
√   Uczestnictwo w Sympozjum Komputery i Roboty w Operacjach 2000 w Klagenfurt
√   Dyplom uznaniowy Kliniki w Kiel, wydany przez prof. Semma (BRD) dotyczący operacji
     endoskopowych