USG 4D


USG czterowymiarowe jest potężnym narzędziem diagnostycznym.


Obraz:
- dynamiczny, wielopłaszczyznowy
- objętościowe obrazowanie serca płodu
- krótki czas badania
- eliminacja artefaktów spowodowanych ruchem oraz uwidocznienie ruchów płodu w trzech wymiarach
- czterowymiarowe obrazowanie powierzchniowe płodu
- ocena aktywności motorycznej płodu, jego zachowań
- biopsje 4D w czasie rzeczywistym
- badani z użyciem kolorowego dopplera
- badanie serca płodu i badanie urodynamiczne


Obrazowanie 3D, 4D jest używane przede wszystkim do:
- oceny płodu
- oceny morfologii jamy macicy
- różnicowania torbieli jajnika od pęcheżyków jajnikowych
- ocena jajników przed indukcją owulacji i medycznie wspomaganym rozrodem
  (różnicowanie w zależności od wieku pacjentki)
- różnicowanie zespołu policystycznego jajników

źródło: Kurjak A., Vecek N., Hafner T. "Prenatal diagnosis: what does four-dimensional ultrasound add?" - J.Perinat Med 2002
Watanabe K.Iwasek Spindle - "Der Med Child Neurol"